• Dopadová analýza

    Po zjištění úrovně ochrany osobních údajů vypracujeme detailní dopadovou analýzu, ze které vyplynou konkrétní nedostatky a doporučení, jak je řešit. Součástí této analýzy je podle vzájemné dohody i stanovení odpovědných pracovníků a vytvoření základního rámce pro provedení zvolených opatření.

 

email

MÁTE ZÁJEM O DOPADOVOU ANALÝZU?